• R. Yashwanth Ram Kumar, G. Sri Lakshmi, K. Venkata Siva Sai, V. Rani Keerthana, Md. Mubeena
 • Pages: 1-5
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.001
Full Text Download PDF XML Views (142) Downloads (180)
 • M.S.S.N. Shankar ,Dr. G.D.K. Kishore , N.L.N.C. Anudeep , R. Bhavya , R. Siva Sankar
 • Pages: 6-13
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.002
Full Text Download PDF XML Views (117) Downloads (164)
 • T Sivanarayana, G Sri Lakshmi, CH Swapna, N Akashreshwanth, CH Aishwarya
 • Pages: 14-18
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.003
Full Text Download PDF XML Views (139) Downloads (199)
 • Ch. Upendar Rao, Manthri Karthik, Manepally Datta Vinay, Datharu Bhargavi, Vemuri Kavya
 • Pages: 19-22
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.004
Full Text Download PDF XML Views (137) Downloads (182)
 • Ch. Upendar Rao, M.Deva Sandeep, K.Harsha Vardhan, Dasi Joseph, V.Bhavya Laxmi
 • Pages: 23-28
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.005
Full Text Download PDF XML Views (159) Downloads (178)
 • Ch. Upendar Rao, A.Tejaswini, G.Surya, K.Pooja, Y.Nikhil
 • Pages: 29-34
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.006
Full Text Download PDF XML Views (121) Downloads (174)
 • Ms. A.Krishna priya, D.Durga Prasad, D.Naga Suman Teja ,M.Rahul Kumar,P. Yashwanth
 • Pages: 35-40
 • DOI. No. https://doi.org/10.5072/jartms.2024.04.007
Full Text Download PDF XML Views (116) Downloads (177)